Vårdval

Patientinformation för sommaren

Tänk på att det är viktigt att du förnyar dina recept i god tid inför sommaren, gärna innan midsommar.

Observera att vi under veckorna 27-30 har ändrade öppettider (3 juli till 30 juli). Vi har då öppet kl. 08:00-17:00.

Sätila Vårdcentral

Söker du istället vår andra vårdcentral vänligen följ denna länk.

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@ravlandavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster

Medicinskt ansvarig läkare: Sven Strand.
Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning