Om Covid-19

Förhållningsregler till den som bor med en person som har covid-19

Folkhälsomyndigheten har tydlig och uppdaterad information om vad som gäller vid smitta i hushållet avseende provtagning, att stanna hemma osv. Du kan läsa informationen HÄR.

Svårt att nå oss på telefon?

Våra sjuksköterskor svarar i telefon för rådgivning och tidsbokning vårdcentralens alla öppna dagar. I början på veckan, då speciellt på måndagar, ringer det extra mycket och det kan bli lång väntan i telefon. Välj gärna en dag senare i veckan om ditt ärende inte är akut, då är det alltid lättare att komma fram. Du som har möjlighet att skriva in ditt ärende till oss via 1177 Mina vårdkontakter kan välja att göra det.

Vaccination mot säsongsinfluensa 2021/2022

Du som är över 65 år eller befinner dig i särskild medicinsk riskgrupp (se nedan) har möjlighet att komma till oss för vaccination mot säsongsinfluensan 2021/2022. Vaccinet är gratis för dig.

Vi kommer att ha drop-in-mottagning för nedanstående grupper  9:e, 11:e, 16:e november samt 2:a december kl. 13:15-16:00. Vaccination sker på plats uppe på vårdcentralen.

Övriga grupper har möjlighet att vaccinera sig efter tidsbokning från och med 22:e november, besöket kostar 230 kr.

Om du i samband med din influensavaccination även önskar få din tredje vaccinationsdos mot covid-19 är det möjligt. Observera att det måste ha gått minst fem månader sedan du fick din andra dos! Ta med ditt vaccinationskort/covidpass vid vaccinationstillfället.

Nedan grupper rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa (s.k. riskgrupp):

 • personer över 65 års ålder
 • gravida efter graviditetsvecka 16 (läs mer på sidan om influensavaccination av gravida)
 • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  – kronisk hjärtsjukdom
  – kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  – andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  – kronisk lever- eller njursvikt
  – diabetes mellitus
  – tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 dos 3

Här är de grupper som för närvarande vaccineras med dos 3 i Västra Götaland:

*Personer boende på SÄBO, personer med hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre.
*Personer 65–79 år samt personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård.
*Viss personal inom hälso- och sjukvård.

VGR arbetar nu med tidplan för övriga grupper och återkommer med besked om när nästa grupp kan få dos 3.

Du som är född 1941 eller tidigare och är listad hos oss kommer att få erbjudas tid för tredje dosen av vaccin mot covid-19 via telefon. Om du inte hört av oss under november månad får du gärna själv ta kontakt med vårdcentralen för bokning. Detta gäller även dig som har insatser i form av hemtjänst/larm beviljat från kommunen.

Observera att det ska ha gått minst fem månader mellan dos 2 och dos 3. Ta med ditt vaccinationskort/covidpass vid vaccinationstillfället.

Du som är född 1956 eller tidigare har från och med 28 oktober möjlighet att få din tredje dos av vaccin mot covid-19 på valfri vaccinationsmottagning. Du hittar mer information nedan under rubriken ”Bokning av vaccination mot covid-19”. Om du vill vaccinera dig mot säsongsinfluensan kommer det finnas möjlighet att få din tredje dos i samband med det.

Vaccination mot covid-19 dos 1-2.

Förteckning över regionens olika vaccinatörer hittar du HÄR. Här kan du söka fram både drop-in-mottagningar och tider tillgängliga för tidsbokning.

1177:s generella information om hur du ska gå till väga för att få ditt vaccin mot covid-19 hittar du HÄR.

Assistans för synskadade eller för dig som helt enkelt har svårt att boka tid via webben kan ringa till telefonnummer: 010-473 94 30Via det angivna telefonnumret kan du inte boka en vaccinationstid men du kan få hjälp med kontaktuppgifter till  en vaccinatör.

På 1177.se kan du läsa bra information om vad som gäller kring vaccination mot covid-19 i Västra Götalandsregionen. Klicka på någon av nedan länkar för att läsa mer.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.

Covid-19 – fortsätt att bromsa spridningen.

 

Paus av Modernas vaccin Spikevax

Folkhälsomyndigheten har valt att pausa vaccination med Modernas vaccin Spikevax till personer födda 1991 eller senare. Detta gäller både dos 1 och dos 2. Har du fått dos 1 av Modernas vaccin och är född 1991 eller senare ska du avboka din tid så länge och avvakta dos 2. Du kommer inte att erbjudas en andra dos oavsett vaccinsort i nuläget. Orsaken är signaler om ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck. Risken att drabbas är dock väldigt liten.

Läs mer på HÄR.

Provtagning covid-19

Västra Götalandsregionen avråder den som har haft covid-19 de senaste sex månaderna från att testa sig på nytt. Det innebär en onödig belastning för vårdcentraler och smittspårning. Läs mer här.

Du med milda symtom på covid-19 har möjlighet att få provtagning på vårdcentralen. Detta sker efter telefonkontakt med sjuksköterska och inbokad tid. Provtagningen sker främst i separat byggnad bakom vårdcentralen.

Mer information om provtagning för covid-19 samt tillgängliga tider i regionen kan du läsa HÄR.

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@ravlandavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster

Medicinskt ansvarig läkare: Sven Strand.
Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning