För att lista dig på vårdcentralen loggar du in på följande länk: 1177 Vårdguidens e-tjänster .

Du kan också besöka oss på vårdcentralen och fylla i ett formulär. Observera att listningen är gällande först dagen efter registrering.

Mer om vårdvalet i Västra Götalandsregionen kan du läsa på följande länk: Vårdval Västra Götaland