Vårdval

Patientinformation

På grund av sjukdom i personalgruppen har vi idag förlängd svarstid i telefonerna. Vid ej akuta ärenden ber vi er att ta kontakt med oss via 1177 alternativt att ringa lite längre in i veckan. Vi ber om ert överseende med detta.

Sätila Vårdcentral

Söker du istället vår andra vårdcentral vänligen följ denna länk.

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@ravlandavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster

Medicinskt ansvarig läkare: Sven Strand.
Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning