BVC

Barnhälsovård

Barnavårdscentralen, BVC, svarar för kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa och ger råd och tips om allt som rör barnets utveckling. När barnet fötts behöver du som vårdnadshavare ta kontakt med din BVC-mottagning för att boka in ett första hembesök. Hembesöket görs för att följa upp hur familj och barn mår efter förlossning och hemkomst. BVC-sköterskan har också en stödjande funktion och kommer att informera om barnhälsovården.

Vi hjälper till med

Barnhälsovården fungerar som ett stöd för föräldrarna när det gäller deras barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Barnavårdscentralen uppmärksammar och samtalar om risker i och omkring barnets hem samt hjälper till att tidigt upptäcka och hjälpa barn som riskerar att fara illa.

Vi har föräldragrupper för nyblivna föräldrar. I föräldragruppen lär man sig om barns utveckling, frågor tas upp som föräldrarna önskar diskutera och man har chans att träffa andra i samma livssituation som en själv.

Vad vi gör på BVC

Med jämna mellanrum kontrollerar sköterskan hur barnet växer och utvecklas. Under den första månaden vägs barnet varje vecka, de följande fem månaderna görs kontroller en gång i månaden. Barnet får träffa BVC-läkare vid 4 veckors ålder, 6 månaders ålder, 1 års ålder och 3 års ålder. Övriga besök sker hos BVC-sköterska upp till barnet börjar förskoleklass då skolhälsovården tar över.

Barnet vaccineras på BVC enligt svenskt vaccinationsprogram, om du har frågor kring detta finns möjlighet att diskutera med en sköterska eller läkare. På BVC kan du själv få råd och stöd när det gäller amning, mat, sömn och annat som rör barnets hälsa och utveckling. Om du mår psykiskt dåligt efter förlossningen kan du få hjälp till samtalsstöd genom BVC.

Vi samarbetar med familjecentralen i Hindås samt familjebehandlare i Härryda kommun.

Bra hemsidor för mer information om ditt barn:

Information till vårdnadshavare om svenska barnhälsovårdsregistret

Vi registrerar uppgifter om ditt barn till Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ. Huvudsyftet med BHVQ är att utveckla kvaliteten på barnhälsovården.

Det som registreras är ditt barns personnummer, barnhälsovårdsbesök, undersökningar som görs på BVC, ditt barns utveckling och hälsotillstånd och uppgifter om amning, vaccinationer och rökning i hemmet. Vi samlar data från barnets första till sista besök på BVC.

Den som har det övergripande ansvaret kallas Centralt Personuppgiftsansvarig-myndighet, CPUA. Regionstyrelsen i Region Jönköping län har ett övergripande juridiskt ansvar för personuppgifterna i BHVQ.

För mer information om BHVQ kan du klicka på nedan knapp.

Matkassen - bra mat för dig och familjen

Matkassen är en webbplats med recept som kännetecknas av bra mat för hälsa, miljö och plånbok samt grundar sig på Nordiska Näringsrekommendationer.

Här hittar du recept på snabblagade och näringsrika rätter. Recepten är framtagna för att passa hela familjen, oavsett ålder.

Matkassen bygger på ett koncept med färdiga veckomenyer och inköpslistor. Utöver dessa finns inspiration och bra förslag i olika teman så som barnmat för de minsta, utflyktsmat, kalasmat, frukost, mellanmål etc.

Du kommer till Matkassen genom att klicka på knappen nedan.

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@ravlandavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177.

Medicinskt ansvarig läkare: Karin Hederstierna.

Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighetsdatabasen - bild med länk till information om tillgänglighet på vårdcentralen
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning