Din journal

Din journal kan du läsa på 1177, du loggar in genom att legitimera dig med Bank-ID eller Freja eID plus. I dagsläget är det möjligt att se journalanteckningar och diagnoser.

Om du inte har tillgång till internet eller Bank-ID kan du få hjälp att få din journal utskriven, kontakta då vårdcentralen.

Sannolikt behöver du hjälp av din läkare för att tolka texterna. Ta i så fall upp dina frågor vid nästa besök.

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@ravlandavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177.

Medicinskt ansvarig läkare: Karin Hederstierna.

Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighetsdatabasen - bild med länk till information om tillgänglighet på vårdcentralen
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning