Friskvård

För både listade och olistade patienter erbjuder vi tre olika hälsokontroller för vuxna enligt nedan. Det är alltid en legitimerad läkare som bedömer dina prover.

Hälsokontroll liten

Besök på laboratoriet för provtagning, kostnad 1500 kr. Nedanstående analyser ingår:

 • Blodstatus
 • Blodfetter
 • B12 kobalamin
 • Blodsocker (Glukos)
 • Lever- och njurfunktion (Natrium, Kalium, Kreatinin, Kalcium, Asat, Alat, Alp, Bilirubin)
 • Prostataprov (PSA, män över 40 år)
 • Sköldkörtelfunktion (TSH, kvinnor)
 • Blodtryckskontroll

Hälsokontroll medium

Besök på laboratoriet med utvidgad kontroll, kostnad 2000 kr. Nedanstående analyser och kontroller ingår:

 • Blodstatus
 • Blodfetter
 • B12 kobalamin
 • Blodsocker (Glukos)
 • Lever och njurfunktion (Natrium, Kalium, Kreatinin, Kalcium, Asat, Alat, Alp, Bilirubin)
 • Prostataprov (PSA, män över 40 år)
 • Sköldkörtelfunktion (TSH, kvinnor)
 • Blodtryckskontroll
 • Hörselkontroll

Hälsokontroll stor

Besök till läkare och laboratoriet, kostnad 3000 kr. Nedanstående undersökningar och kontroller ingår:

Följande ingår i läkarbedömning

 • Allmäntillstånd, fysisk undersökning
 • Lyssna hjärta och lungor
 • Mun och svalgbedömning
 • Öron kontroll
 • Blodtryckskontroll

Följande prover och undersökningar ingår:

 • Blodstatus
 • Blodfetter
 • B12 Kobalamin
 • Blodsocker (Glukos)
 • Lever- och njurfunktion (Natrium, Kalium, Kreatinin, Kalcium, Asat, Alat, Alp, Bilirubin)
 • Prostataprov (PSA,män över 40 år)
 • Alkoholkonsumtion (Peth)
 • Sköldkörtelfunktion (TSH, kvinnor)
 • Hörselkontroll
 • EKG

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@ravlandavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177.

Medicinskt ansvarig läkare: Karin Hederstierna.

Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighetsdatabasen - bild med länk till information om tillgänglighet på vårdcentralen
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning