Avboka tid

Avbokning kan göras via 1177 senast 24 timmar innan ditt besök. Du kan också ringa och avboka tiden. Observera att du får faktura på patientavgiften om du inte kommer eller om du bokar av för sent.

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@ravlandavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177.

Medicinskt ansvarig läkare: Karin Hederstierna.

Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighetsdatabasen - bild med länk till information om tillgänglighet på vårdcentralen
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning