Vaccinationer

Vaccination

Vi utför ett flertal vaccinationer. För mer information om vaccinationer och resevaccinationer, klicka på knapparna nedan.

Avgifter

Vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är avgiftsfria.

Om läkare bedömer att vaccinationen är ett led i behandlingen av en sjukdom ingår vaccinationen i läkarbesöket. Om du som patient själv begär en vaccination i förebyggande syfte betalar du ditt vaccin enligt nedan. 

Avgifter för vaccinationer styrs av Västra Götalandsregionen, ingår inte i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och tas därför ut oavsett ålder. Mer information om avgifter kopplat till vaccin kan du läsa genom att klicka på nedan knappar.

Bild: Peter Nolskog

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@ravlandavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster

Medicinskt ansvarig läkare: Sven Strand.
Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning