Vårdval

Stängt för utvecklingsdag

Fredagen den 23 september är vårdcentralen stängd p.g.a. utbildning. Vi hänvisar till Sätila vårdcentral för telefonrådgivning och akuta besök efter kontakt, telefonnummer 0301-515100.

Sätila Vårdcentral

Söker du istället vår andra vårdcentral vänligen följ denna länk.

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@ravlandavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster

Medicinskt ansvarig läkare: Sven Strand.
Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning