Barnhälsovård

Barnavårdscentralen, BVC, svarar för kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa och ger råd och tips om allt som rör barnets utveckling. I samband med förlossningen skickar förlossningskliniken ett så kallat förlossningsmeddelande till den BVC du valt. Om du inte valt någon BVC kommer meddelandet till den mottagning som ligger närmast ditt boende. Oavsett är det bra om någon av föräldrarna själv så fort som möjligt kontaktar BVC och meddelar att ni fått barn. Vår BVC-sköterska erbjuder hembesök när du kommit hem från förlossningen för att se att allt är bra, stödja samt informera om barnhälsovården.

Vi hjälper till med

Du väljer själv om du vill ha kontakt med barnhälsovården. Vi fungerar som ett stöd för föräldrarna när det gäller deras barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Barnavårdscentralen uppmärksammar och talar om risker i och omkring barnets hem, samt hjälper till att tidigt upptäcka och hjälpa barn som riskerar att fara illa.

Vi har föräldragrupper för nyblivna föräldrar. I föräldragruppen lär man sig om barns utveckling, frågor tas upp som föräldrarna önskar diskutera och man har chans att träffa andra i samma livssituation som en själv.

Vad vi gör på BVC

Med jämna mellanrum kontrollerar sköterskan hur barnet växer och utvecklas. Under den första månaden vägs barnet varje vecka, upp till sex månader vägs barnet en gång i månaden. Efter det görs kontroller vid 18 månader samt 2,5 år, 4 år och 5,5 år.

Barnet vaccineras på BVC enligt svenskt vaccinationsprogram, om du har frågor kring detta finns möjlighet att diskutera med en sköterska eller läkare. På BVC kan du själv få råd och stöd när det gäller amning, mat, sömn och annat som rör barnets hälsa. Om du mår psykiskt dåligt efter förlossningen kan du få hjälp till samtalsstöd genom BVC.

Vi samarbetar med familjecentralen i Hindås samt familjehandledare i Härryda Kommun.

Bra hemsidor för mer information om ditt barn:

1177.se  Gravid

1177.se  Barn och föräldrar

Torrnatt