Barnhälsovård

Barnavårdscentralen, BVC, svarar för kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa och ger råd och tips om allt som rör barnets utveckling.
I samband med förlossningen skickar förlossningskliniken ett så kallat förlossningsmeddelande till den barnavårdscentral du valt eller i det fall du inte valt, så väljs den barnavårdcentral som ligger närmast ditt boende. I vilket fall som helst är det bra om någon av föräldrarna själv så fort som möjligt kontaktar barnavårdscentralen och meddelar att ni fått barn. Inger vår bvc-sköterska erbjuder sig att göra hembesök när du kommit hem från förlossningen för att se att allt är bra, stödja samt informera om barnhälsovården.

Vi hjälper till med

Du väljer själv om du vill ha kontakt med barnhälsovården. Vi fungerar som ett stöd för föräldrarna när det gäller deras barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Barnavårdscentralen uppmärksammar och talar om risker i och omkring barnets hem, samt hjälper till att tidigt upptäcka och hjälpa barn som riskerar att fara illa. Vi har föräldragrupper för nyblivna föräldrar med Inger vår sköterska som gruppledare. I en föräldragrupp kan man bli bekant med andra föräldrar och lära sig mer om barns utveckling.
Öppettider: Mottagning efter överenskommelse.

Vad vi gör på BVC

Med jämna mellanrum kontrollerar Inger hur barnet växer och utvecklas. Under den första månaden vägs barnet varje vecka, upp till sex månader vägs barnet en gång i månaden. Efter det görs kontroller vid 18 månader samt 2,5 år, 4år och 5år.

Barnet vaccineras på barnavårdscentralen och har du frågor kring detta finns möjlighet att diskutera med en sjuksköterska eller läkare. På barnavårdscentralen kan du själv få råd och stöd när det gäller amning, mat, sömn och annat som rör barnets hälsa. Mår du psykiskt dåligt efter förlossningen kan du få samtalsstöd antingen på barnavårdscentralen eller hos mödra och barnahälsovårdspsykolog.

Vi samarbetar med familjecentralen i Hindås samt familjehandledare i Härryda Kommun.

Bra hemsidor för mer information om ditt barn:

1177.se  Gravid

1177.se  Barn och föräldrar

Torrnatt