Barnhälsovård

Barnavårdscentralen, BVC, svarar för kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa och ger råd och tips om allt som rör barnets utveckling. I samband med förlossningen skickar förlossningskliniken ett så kallat förlossningsmeddelande till den BVC du valt. Om du inte har valt någon kommer du till den BVC som ligger närmast ditt boende. Det är ändå bra om någon av föräldrarna så fort det är möjligt kontaktar BVC och meddelar att ni fått barn. Inger, vår BVC-sköterska, erbjuder hembesök när ni kommit hem från förlossningen för att se att allt är bra, stödja samt informera om barnhälsovården.

Vi hjälper till med

Du väljer själv om du vill ha kontakt med barnhälsovården. Vi fungerar som ett stöd för föräldrarna när det gäller deras barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Barnavårdscentralen uppmärksammar och talar om risker i och omkring barnets hem samt hjälper till att tidigt upptäcka och hjälpa barn som riskerar att fara illa. Vi har föräldragrupper för nyblivna föräldrar med Inger som gruppledare. I en föräldragrupp kan man bli bekant med andra föräldrar och lära sig mer om barns utveckling.
Öppettider: Mottagning efter överenskommelse.

Vad vi gör på BVC

Med jämna mellanrum kontrollerar Inger hur barnet växer och utvecklas. Under den första månaden vägs barnet varje vecka, upp till sex månader en gång i månaden och därefter görs det kontroller vid 18 månader samt 2,5 år, 4 år och 5 år.

Barnet vaccineras på barnavårdscentralen och har du frågor kring detta finns möjlighet att diskutera med en sjuksköterska eller läkare. På BVC kan du själv få råd och stöd när det gäller amning, mat, sömn och annat som rör barnets hälsa. Om du mår psykiskt dåligt efter förlossningen kan du få samtalsstöd antingen på BVC eller hos mödra- och barnahälsovårdspsykolog.

Vi samarbetar med familjecentralen i Hindås samt familjehandledare i Härryda Kommun.

Bra hemsidor för mer information om ditt barn:

1177.se  Gravid

1177.se  Barn och föräldrar

Torrnatt