Kontakt

Rävlanda Vårdcentral

Observera att vi inte hanterar några patientärenden via e-post.

För patientärenden, använd 1177, ring till oss eller använd vår app där du kan chatta med oss och få digitala besök.

Öppettider

Vid behov av vård kvällar och helger, kontakta jourcentralen Åby, Mölndal telefonnummer 0720-14 21 67.

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@ravlandavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster

Medicinskt ansvarig läkare: Sven Strand.
Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning