Kontakt

Rävlanda Vårdcentral

Observera att vi inte hanterar några patientärenden via e-post.

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ring till oss.

Öppettider

Vid behov av vård kvällar och helger, kontakta jourcentralen Åby, Mölndal telefonnummer 0720-14 21 67.

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@ravlandavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster

Medicinskt ansvarig läkare: Sven Strand.
Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning