Kontakt

Rävlanda Vårdcentral

Observera att vi inte hanterar några patientärenden via e-post.

För patientärenden, ring till oss eller kontakta oss via 1177 – där kan du också lämna önskemål om digital rådgivning.

Öppettider och telefontider

Vid behov av vård kvällar och helger, kontakta Jourcentralen Åby, Mölndal telefonnummer 0720-14 21 67.

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@ravlandavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177.

Medicinskt ansvarig läkare: Karin Hederstierna.

Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighetsdatabasen - bild med länk till information om tillgänglighet på vårdcentralen
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning