Förnya recept

 

Du som är patient hos oss och har långvarig eller ofta återkommande medicinering där du tidigare fått recept förskrivet från oss och där det inte finns behov av förnyad läkarbedömning kan via 1177 förnya recept. Du kan endast förnya recept i samma styrka, dosering och antal som du fick förra gången hos oss. Om du har fått läkemedel utskrivna från någon annan vårdenhet kan du inte använda denna funktion.

 

 

Det kan ta upp till fem arbetsdagar tills receptet kan hämtas, det är därför viktigt att du är ute i god tid. Samtliga recept skickas som e-recept och du kan gå till valfritt Apotek och hämta ut dina mediciner.


Lämna in dina överblivna eller kasserade läkemedel till närmaste apotek. Överblivna läkemedel som spolas ner i toaletten eller kastas i soporna kan ställa till med stor skada. Eftersom reningsverk inte klarar att helt rena avloppsvattnet från läkemedel kan de spridas till grundvattnet, sjöar och vårt dricksvatten och därmed orsaka stor miljöpåverkan.


Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@ravlandavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177.

Medicinskt ansvarig läkare: Karin Hederstierna.

Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighetsdatabasen - bild med länk till information om tillgänglighet på vårdcentralen
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning