Vaccinationer

Vaccination

Vi utför ett flertal vaccinationer. För mer information om vaccinationer och resevaccinationer, klicka på knapparna nedan.

Avgifter

Vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är avgiftsfria.

Om läkare bedömer att vaccinationen är ett led i behandlingen av en sjukdom ingår vaccinationen i läkarbesöket. Om du som patient själv begär en vaccination i förebyggande syfte betalar du ditt vaccin enligt nedan. 

Avgifter för vaccinationer styrs av Västra Götalandsregionen, ingår inte i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och tas därför ut oavsett ålder. Mer information om avgifter kopplat till vaccin kan du läsa genom att klicka på nedan knappar.

Vaccination mot pneumokocker för riskgrupper

Pneumokocker är en typ av bakterier som kan orsaka lunginflammation och öroninflammation, men också allvarliga infektioner såsom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Vissa grupper löper en ökad risk att bli allvarligt sjuka av pneumokocker.

Från och med den 1 december 2022 ingår därför vaccination mot pneumokocker i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper. Vaccination mot pneumokocker ska också erbjudas till alla det år de fyller 75 år. Vaccinationen är avgiftsfri.

Du kan läsa mer om du klickar på knappen nedan.

Vaccination mot kikhosta för gravida

Gravida rekommenderas nu vaccination mot kikhosta från graviditetsvecka 16. Syftet med vaccinationen är att skydda nyfödda barn tills de själva kan vaccineras. För att skyddet ska föras över från den gravida ska vaccinationen mot kikhosta ges i god tid före förlossningen, från graviditetsvecka 16. Då hinner vaccinet ge skydd om barnet föds för tidigt. Vaccinationen är avgiftsfri.

Du kan läsa mer om du klickar på knappen nedan.

Vaccination mot TBE

TBE är en virussjukdom som sprids med fästingar. Viruset kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Du bör vaccinera dig mot TBE om du ska vistas i områden där TBE-viruset finns.

Säsongen för fästingar varar från tidigast mars till senast november, men de flesta blir smittade av TBE under sommaren. För att få ett tillräckligt skydd bör du vaccinera dig i god tid innan fästingsäsongen.

Bild: Peter Nolskog

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@ravlandavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster

Medicinskt ansvarig läkare: Sven Strand, Karin Hederstierna.
Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighetsdatabasen - bild med länk till information om tillgänglighet på vårdcentralen
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning