Vår Verksamhet

Hos oss har Du möjlighet att få hjälp med alla typer av hälsoproblem, nedan följer ett utdrag av vad vi kan erbjuda. Utöver detta har vi även ett bra och nära samarbete med den övriga sjukvården i Västra Götaland såsom andra specialistmottagningar, röntgen, laboratorium, sjukgymnaster, sjukhus m.m.

TBE-vaccination

Uppdaterade riktlinjer av vaccinationsschema vid TBE-vaccinationer. (Klicka på bilden).

Vaccination

Vi utför ett flertal vaccinationer. För mer information om vaccinationer och resevaccinationer, se länkar nedan.

Vaccinationsguiden       Smittskyddsinstitutet.

Influensavaccination

Du har större risk att bli svårt sjuk och bör vaccinera dig om du är

• 65 år och äldre
• Gravid
• Vuxen eller barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
– kronisk hjärtsjukdom
– kronisk lungsjukdom, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma
– andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder
– kronisk leversvikt eller njursvikt
– diabetes
– tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Om du tillhör någon av grupperna ovan betalar du 0 kronor. För övriga kostar det 230 kronor.

Våra distriktssköterskor

Hjälp med rådgivning av hälsoproblem via telefon eller vid besök på mottagningen. Vi hjälper även till med omläggningar av sår, injektioner, suturtagning, blodtryckskontroller samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel och diabeteshjälpmedel.

Bra hemsidor med information:
KOL           Astma & Allergiförbundet     FASS

Psykolog

Besök hos psykologen sker via remiss. Psykologen tar emot patienter med problem som påverkar den psykiska hälsan.

Det kan exempelvis handla om:
– stress/livshanteringsfrågor
– ångestproblematik
– sömnproblem
– depression/nedstämdhet
– kriser
– relationsproblem

Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorn har i uppdrag att koordinera olika insatser runt dig som är eller riskerar att bli sjukskriven. Syftet är att underlätta och påskynda din rehabilitering så att du kan förbättras snabbare och återfå din arbetsförmåga alternativt undvika sjukskrivning.