Vaccinationer

Vaccination

Vi utför ett flertal vaccinationer. För mer information om vaccinationer och resevaccinationer, klicka på knapparna nedan.

Avgifter

Vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är avgiftsfria.

Om läkare bedömer att vaccinationen är ett led i behandlingen av en sjukdom ingår vaccinationen i läkarbesöket. Om du som patient själv begär en vaccination i förebyggande syfte betalar du ditt vaccin enligt nedan.

Du kan få ditt vaccin via vårdcentralen genom att läkare skriver ut ett recept mot en kostnad av 170 kr. Du köper sedan ditt vaccin på valfritt apotek och bokar tid till sjuksköterska för vaccination. Ditt besök på vårdcentralen kostar 170 kr.

Avgifter för vaccinationer styrs av Västra Götalandsregionen, ingår inte i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och tas därför ut oavsett ålder. Mer information om avgifter kopplat till vaccin kan du läsa genom att klicka på nedan knappar.

Influensavaccination

Du har större risk att bli svårt sjuk och bör vaccinera dig om du är

• 65 år och äldre
• Gravid
• Vuxen eller barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
– kronisk hjärtsjukdom
– kronisk lungsjukdom, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma
– andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder
– kronisk leversvikt eller njursvikt
– diabetes
– tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Om du tillhör någon av grupperna ovan betalar du 0 kronor. För övriga kostar det 230 kronor.

TBE-vaccination

Uppdaterade riktlinjer av vaccinationsschema vid TBE-vaccinationer.

Bild: Peter Nolskog

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@ravlandavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster

Medicinskt ansvarig läkare: Sven Strand.
Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning