Avbokning kan göras via 1177 Vårdguidens e-tjänster senast dagen innan.
Du kan också ringa och avboka tiden.
Uteblivet besök debiteras.