Vårdval

För att lista dig på vårdcentralen loggar du in på följande länk:

Du kan också besöka oss på vårdcentralen och fylla i ett formulär. Observera att listningen är gällande först dagen efter registrering.

OBSERVERA! Vid pågående sjukskrivning och långvarig läkemedelsbehandling måste en ny bedömning av hälsotillstånd, sjukskrivning och läkemedelsförskrivning göras i samband med byte av vårdcentral.

Mer om vårdvalet i Västra Götalandsregionen kan du läsa på följande länk: Vårdval Västra Götaland

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@ravlandavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177.

Medicinskt ansvarig läkare: Karin Hederstierna.

Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighetsdatabasen - bild med länk till information om tillgänglighet på vårdcentralen
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning